Název: ČERT SE OBJEVUJE V DĚJI LOUTKOVÉ HRY JAKO PŘEDSTAVITEL PEKLA, TO JEST ZLA A ODPLATY, ANEBO JAKO MOCNÝ VLÁDCE PODSSVĚTÍ, ČI SVŮDCE A SLUŽEBNÍK PRROPŮJČENÝ PRO ZÍSKÁNÍ DUŠE PROSTOPÁŠNÍKA.
Výška: 38cm
Materiál: lipové dřevo
Barvy: akrylátové barvy
Cena: 4.000Kč
Autor: Marek